de juiste advocaat kiezenWanneer je op zoek bent naar een goede advocaat, dan hou je het beste rekening met enkele zaken. Hoeveel wens je bijvoorbeeld uit te geven? Wil je een man of een vrouw? Wil je een jong iemand of iemand die al wat ouder is, maar met meer ervaring? In welke branche heb je iemand nodig? Zoek je iemand die jou helpt met een echtscheiding, of wil je iemand die jou helpt bij het onderhandelen in een burenruzie? Zo zijn er talloze criteria waarmee je rekening kan houden bij het zoeken naar een goede advocaat. Een goede verdediging is zeer belangrijk natuurlijk, aangezien je als gewone persoon eigenlijk niet alle regeltjes van het rechtssysteem kan kennen. Hiervoor heb je dus een persoon nodig die hiervoor genoeg gestudeerd heeft en die hierin gespecialiseerd is.

Hoeveel kost dit?
Hoeveel je dient te betalen voor je verdediging, hangt sterk af van je zaak natuurlijk. Je betaalt je voor de uren die je advocaat voor jou aan het werk is door naar jou te luisteren, zaken op te zoeken voor jou, het dossier voor te bereiden, de zaak bepleiten, eventueel nog eens bepleiten... Iemand die een makkelijke zaak heeft bijvoorbeeld een eenvoudige bemiddeling bij een burenruzie betaalt veel minder dan iemand die bijvoorbeeld een serieverkrachter verdedigt.

Bovendien hangt de prijs ook af van de persoon zelf die je kiest. Wanneer je kiest voor iemand die net afgestudeerd is, zal je natuurlijk minder betalen dan voor iemand met bijvoorbeeld 20 jaar ervaring. Maar het kan voor sommige personen ook zo zijn dat ze deze kosten niet kunnen betalen. Hier heeft het gerecht ook aan gedacht. Hier is gezorgd voor Pro deo advocaten. Hierdoor kan iedereen verdediging krijgen, ook al heeft hij of zij niet zo veel geld.

De persoon zelf is ook van belang!
De persoon zelf is ook van belang bij het kiezen naar je verdediging. Zo kan het bijvoorbeeld moeilijker zijn om te kiezen voor een mannelijk persoon wanneer je net verkracht bent als vrouw door een man. Dit lijkt misschien heel banaal, maar dit kan een heel groot verschil uitmaken. Ook het feit of deze persoon ouder of jonger is dan jezelf (of eventueel ongeveer even oud is als jezelf), is of kan veel uitmaken.

Wanneer je nu op zoek bent naar een goed persoon om jou te verdedigen, dan kan je het best eens een kijkje nemen op het internet, eventueel luisteren naar ervaringen bij vrienden. Zij zullen er ook een goed beeld over hebben wie bij jou past. Hierbij kan je natuurlijk ook rekening houden met bovenstaande tips, dan moet dit zeker en vast wel lukken.

De bovenstaande tips zijn afkomstig van onze bevriende jurist in Eindhoven

Het beeld dat mensen in Nederland hebben van de advocatuur in het algemeen en van advocaten in het bijzonder is niet zo positief. De advocaat wordt gezien als een op geld beluste, arrogante en afstandelijke mensen. Dat blijkt tenminste uit een onderzoek dat is gedaan in opdracht van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Dat een advocaat echter niet altijd duur hoeft te zijn laat ons nationale rechtssysteem mooi zien. Het is in ons land zelfs mogelijk u te laten vertegenwoordigen door een gratis advocaat. Al in de tijd van de Bataafse Republiek kon een aangeklaagde zich zonder onkosten, Pro Deo laten verdedigen. Hij moest daarvoor wel een bewijs van armoede overleggen. Helaas is er in die tijd nooit gebruik gemaakt van die regeling, het was politiek niet correct.

In het jaar 1801 veranderde het politieke beeld drastisch. Toen werd de Franse wetgeving in Nederland van kracht en daar hoorde Pro Deo vertegenwoordiging niet in thuis. De hogere gerechtshoven moesten wel gratis rechtsadvies verstrekken aan de onvermogende burgers. Er bestond ook een fonds waaruit de armen konden putten. De procureurs bepaalden echter zelf wie wel of niet recht had op bijstand uit dit fonds.

Bij het ontstaan van het Koninkrijk der Nederlanden bleef de Franse wet nog steeds gelden. Wel komt de Pro Deo advocaat weer terug, maar de consultatiebureaus bleven ook bestaan.
pro deo advocaat

In de negentiende eeuw ontstond weer meer vraag naar rechtsbijstand omdat onder andere het Wetboek van Strafrecht van kracht wordt. Er is dan natuurlijk ook meer vraag naar gratis rechtsbijstand. De vakbonden houden zich er onder andere mee bezig, maar ook de overheid draagt bij in de kosten.

Helaas dreigt de recessie van de jaren dertig roet in het eten te gooien. De armoede in ons land wordt weer groter. Maar ook is er steeds meer vraag naar hulp en bijstand op juridisch gebied. Rechtsbijstand wordt nu bij wet geregeld en die wet, de WROM, wordt ook meer consequent ten uitvoer gebracht.

In de jaren zestig komt er meer en duidelijker regelgeving om te proberen iedereen toegang tot rechtshulp te geven. Er is nu meer aandacht voor hulpverlening op juridisch gebied. Ook vanuit de advocatuur wordt de vraag naar gratis rechtsbijstand beantwoordt.

Als in 1994 de Wet op de Rechtsbijstand ontstaat is het duidelijk. Ook mensen zonder een groot vermogen hebben recht op een goede vertegenwoordiging door een advocaat. Ook en eigenlijk speciaal wanneer ze door het Openbaar Ministerie worden aangeklaagd.

De rechtsbijstand is nu een uitgebreid netwerk van regelgeving en wetten die er voor zorgen dat er Juridische Loketten ontstaan. Eigenlijk heeft nu iedereen toegang tot een goede advocaat wanneer dat nodig is.

Recht
Door het bos de bomen niet zien inzake "recht" is heel normaal, er zijn trouwens heel wat wetten waar men rekening mee moet houden, elk met zijn eigen clausules en beschrijvingen. Deze kunt U terug vinden in het wetboek. De teksten in het wetboek zijn erg formeel opgemaakt en voor sommige mensen niet altijd verstaanbaar. Daarom doet U best het beroep op een professioneel ter zake, de advocaat.

De advocaat
Deze persoon is Uw vakspecialist om U te helpen Uw rechten te kennen, en ook te bekrachtigen en te verdedigen. Naargelang het om een scheiding gaat, U terecht staat voor een misdrijf of schuldenbemiddeling nodig heeft, kunt U op zoek gaan naar dé specialist die het beste bij Uw zaak past. Deze persoon zal er steeds voor zorgen dat de beste deal voor U gemaakt wordt, daarom is het belangrijk de juiste te kiezen. In de meeste gevallen kunt u kiezen voor advocatenbureau, daar kunnen ze de juiste persoon aanwijzen om in Uw zaak de beste oplossing te zoeken en kracht bij te zetten, of dit nu een middellijke schikking, vrederechtszaak, of gelijk welke zaak ook betreft, de juiste persoon, op de juiste plaats is ook hier goud waard, letterlijk dan in sommige gevallen. Advocaten zijn er niet alleen om op de rechtbank op te treden, zij werken ook als raadspersoon en zullen je dan ook raad geven om bijvoorbeeld een rechtszaak uit te vermijden. Niet onbelangrijk om te weten is dat bij vele raadsmannen de eerste consultatie vaak gratis is, zo kunt U in sommige gevallen al een heel eind vooruit geholpen worden zonder dat het U iets gekost heeft.

Rechtbank en vredegerecht
Het grote verschil tussen een gewone rechtbank en een vredegerecht is dat bij een vrederechter geen gerechtskosten gerekend worden. Wilt U bijvoorbeeld Uw buur met klem vragen om zijn haag te laten bijwerken, kunt U bij een vrederechter terecht, deze zal beide partijen uitnodigen op een zittingsdag en ze beide horen. Op basis van beide verklaringen zal de vrederechter een voorstel doen dat bindend is. Gewone rechtbanken kunnen in meerdere subcategorieën onderverdeeld worden, de bekendste zijn hier de correctionele rechtbank en politie rechtbank. Hier komen ook zaken voor die niet meer via vrederecht kunnen opgelost worden. Hier wordt ook aangeraden een raadsheer te raadplegen, maar in geen van beide gevallen is dit verplicht, U kan uzelf verdedigen, al is het aangewezen dat U een specialist ter zake neemt. Ook bij een politieverhoor kan U de aanwezigheid van een raadsman aanvragen, die kunt U zelf aanbrengen, als U zich deze niet kan veroorloven, kan men U ook een Pro-Deo aanbieden, deze is kosteloos.

advocaten en recht